TONGWEI - HẢI DƯƠNG

  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG
  • TONGWEI - HẢI DƯƠNG

Giới thiệu dự án:

Công trình: DỰ ÁN TONGWEI - Nhà xưởng thức ăn chăn nuôi

Hạng mục: cung cấp và lắp đặt cửa sổ - cửa cuốn - cửa thép. 

Địa chỉ: KCN Lai Cách - Hải Dương

Tư vấn miễn phí(24/7)
0946 422 559