Tầm nhìn và sứ mệnh

SỨ MỆNH I ĐÔNG PHƯƠNG


  • Nghiên cứu, Học hỏi, Ứng dụng và Phát triển sáng tạo kiến thức xây dựng hiện đại tiên tiến để áp dụng vào Việt Nam.
  • Hợp tác, Cung ứng giá trị cho khách hàng dựa trên tiêu chí đầu tư hiệu quả.
  • Dẫn dắt, Đào tạo, Hợp tác cùng các thành viên trong công ty tạo nên một tập thể làm việc chuyên nghiệp, nâng cao giá trị con người, xây dựng tổ chức bền vững.

TẦM NHÌN I ĐÔNG PHƯƠNG


  • Phát triển bền vững, trở thành đối tác tin cậy cho khách hàng trong việc cung ứng - lắp đặt các sản phẩm - dich vụ - giải pháp ngành nhôm kính xây dựng.

Tư vấn miễn phí(24/7)
0946 422 559