TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ

 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ
 • TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CĂN HỘ CHO THUÊ

Giới thiệu dự án:

Công trình: Tòa nhà Văn phòng - Căn hộ cho thuê

Hạng mục: cung cấp và lắp đặt cửa đi - cửa sổ - mặt dựng nhôm kính.

Địa chỉ: Đường số 59 - Phường 14 - Gò Vấp.

Tư vấn miễn phí(24/7)
0946 422 559