Dongnhan Building

  • Dongnhan Building
  • Dongnhan Building
  • Dongnhan Building
  • Dongnhan Building
  • Dongnhan Building
  • Dongnhan Building
  • Dongnhan Building

Giới thiệu dự án:

Địa chỉ: 90 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM

DONG NHAN BUILDING

Loại dự án:   Văn phòng cho thuê

Hạng mục: Vách kính mặt dựng

Chủ đầu tư:  Công ty Kiến Trúc Đồng Nhân 

Nhà thầu chính:  Dong Nhan

Tư vấn miễn phí(24/7)
0946 422 559