CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN

  • CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN
  • CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN
  • CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN
  • CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN
  • CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN

Giới thiệu dự án:

Công trình: CHUNG CƯ PHÚC YÊN 3 - CHUNG CƯ CAO TẦNG HOPE GARDEN

Hạng mục: cung cấp và lắp đặt vách kính mặt dựng - cửa đi nhôm kính. 

Địa chỉ: 102 Phan Huy Ích - Phường 15 - Quận Tân Bình - Tp HCM

Tư vấn miễn phí(24/7)
0946 422 559