DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL

  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL
  • DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL

Giới thiệu dự án:

Dự án: CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG LIXIL.  

Hạng mục: cung cấp và lắp đặt trần nhôm & panel cột cho hạng mục mở rộng mái đón tòa nhà văn phòng.

Địa chỉ: KCN Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai. 

Tư vấn miễn phí(24/7)
0946 422 559